ภาพกิจกรรมห้วงที่ผ่านมา 

  
  
  
  1 ต.ค.59 พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ.ทำการฝึกอบรมการอ่านแผนที่เข็มทิศ ให้กับ นพท.วพม.ชั้นปี 6 รุ่นที่ 37 จำนวน 106 นาย ณ สนามยิงปืนทางยุทธวิธี ศูนย์การทหารปืนใหญ่ <<ภาพการปฏิบัติ>>
  28 ก.ย.59 กำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล  <<ภาพการปฏิบัติ>>
  6-7 ก.ย.59 ทำการฝึกยิงปืนประจำปี  ณ สนามยิงปืน 1,000 นิ้ว ของหน่วย <<ภาพการปฏิบัติ>>
  6 ก.ย.59  พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ.เป็นประธานร่วมพิธีปิดการฝึกอบตามหน้าที่ สำหรับพลทหารกองประจำการเหล่าทหารแพทย์ 8 สัปดาห์  <<ภาพการปฏิบัติ>>
  15 ก.ค.59 พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์  ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. เป็นประธานในพิธี บำเพ็ญกุศลและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมีกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาสนสถานของหน่วย  <<ภาพการปฏิบัติ>>
  7 ก.ค.59   พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ.ร่วมพิธีประดับเครื่องหมาย พระปรมาภิไธย่อ ภปร.สำหรับพลทหารกองประจำการ และพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 ณ ป.พัน.11 รอ <<ภาพการปฏิบัติ>>
  18 พ.ค.59  พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. เป็นประธานพิธีมอนทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล ประจำปี 59  <<ภาพการปฏิบัติ>>
  11 พ.ค.59  พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. ต้อนรับ มทภ.1 ในการตรวจเยี่ยม พล.1 รอ. ณ ร.11 รอ<<ภาพการปฏิบัติ>>
  29 เม.ย.59  พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 เป็นประธานพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของพลทหารกองประจำการ รุ่นที่ 2557 ผลัดที่ 1 และร้องขอ <<ภาพการปฏิบัติ>>
  27 เม.ย.59 พล.ท.ชุมพล เปยี่ยมสมบูรณ์เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ประจำปี 2559 
<<ภาพการปฏิบัติ>>
 17 ก.พ.59  พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1ฯ ลงพื้นที่รับผิดชอบ อ.แสวงหา จว.อ่างทอง ตรวจเยี่ยมชุดช่าง ที่กำลังดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จว.อ่างทอง จำนวน 1 หลัง <<ภาพการปฏิบัติ>>
 16 ก.พ.59  ติวข้อสอบ หลังสูตรนายสิบทหารบก ปี59  ให้กับพลทหารกองประจำการ และบุตรหลานของกำลังพล โดยมี นายทหารของหน่วย และอาจารย์ฝึกสอนจากภายนอกหน่วย ให้ความรู้ <<ภาพการปฏิบัติ>>
 23 พ.ย.58  พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1ฯ จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้าน  และปรับปรุงบ้านพักผู้อาศัย ผู้ยากจน อ.แสวงหา จว.อ่างทอง ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 2 หลัง  <<ภาพการปฏิบัติ>>
 19 พ.ย.58   พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1ฯ ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจพิเศษ กรมจเรทหารบก ในการตรวจอาวุธและ สป.5 พร้อมรับฟังบรรยายสรุป  
 19 ก.ย.58  พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1ฯ ร่วมกับ   นายก อบต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จว.อ่างทอง  มอบอุปกรณ์รถเข็นและไม้ค้ำพยูง ให้กับผู้พิการและผู้สูงวัย จำนวน 6 ราย ณ อบต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จว.อ่างทอง   <<ภาพการปฏิบัติ>> 
 19 ส.ค.58  พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. สาธิตการค้นหาและกู้ภัยให้กับนายทหารมิตรประเทศจากกลุ่มประเทศอาเซียน ณ ร.11 รอ.    <<ภาพการปฏิบัติ>> 
 29 ก.ค.58 พ.ท.เฉลิมลักษณ์    มหิพันธ์ผบ.พัน.สร.1ฯ พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรมวันวันสำคัญทางพุทธศาสนาไหว้พระฟังธรรมเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา ณ ศาสนสถานของหน่วย <<ภาพการปฏิบัติ>> 
 29 ก.ค.58 พ.ท.เฉลิมลักษณ์   มหิพันธ์ผบ.พัน.สร.1ฯ ให้การต้อนรับ พ.อ.อภิรักษ์  พรมมาฤทธิ์ หัวหน้าชุดตรวจ สายสรรพาวุธ บชร.1 ในการตรวจ สป.5 ของหน่วย 
 
 13 ก.ค.58  พัน.สร.1พล.1 รอ. ฝึกอบรม Unit School เรื่องการใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
ในรถพยาบาล M50  <<ภาพการปฏิบัติ>> 
 
 06 ก.ค.58  พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ.ให้การต้อนรับ พล.ท.
กัมปนาถ  รุดดิษฐ์  แม่ทัพภาคที่ 1  ในการตรวจเยี่ยม พล.1 รอ.และ นขต พล.1 รอ. ทำการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสพภัย   <<ภาพการปฏิบัติ>>  
  29 มิ.ย.58  พัน.สร.1พล.1 รอ. จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 54 ปี โดยมี พลตรี พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์ ผบ.พล.1 รอ.เป็นประธาน
  10 มิ.ย.58  พัน.สร.1พล.1 รอ. จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ เข้าร่วมการฝึก ผสมร่วมระหว่าง ทบ.ไทย - ทบ.สหรัฐฯ รหัส หนุมานการ์เดียน 2015 ณ ศูนย์การทหารม้า จว.สระบุรี ตั้งแต่ 15-26 มิ.ย.58    <<ภาพการปฏิบัติ>> 
  6 มิ.ย.58  พัน.สร.1 พล.1 รอ.จัด มว.สร. พร้อมยุทโธปกรณ์ สนับสนุนและบริการ การฝึกและการตรวจสอบ การฝึกกองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบ/ กรมทหารม้า  ประจำปี 2558 ตั้งแต่ 6-25 มิ.ย.58 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก
  25 พ.ค.58 พ.ท. เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ.และ พญ.กุลธิดา มหิพันธ์ ประธานแม่บ้านชมรมแม่บ้านฯ พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ให้การต้อนรับ พ.อ.เศรษฐวัชร์ จันทร์เด่นแสง หัวหน้าและคณะ ชุดตรวจและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี 2558   <<ภาพการปฏิบัติ>> 
 07 เม.ย.58 โดย พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอให้การต้อนรับ พ.อ.พงษ์ศักดิ์  เอี่ยมพญา ผบ.ร.31 รอ. เป็นประธาน ในการตรวจสภาพความพร้อมรบเป็นหน่วย เพื่อเตรียมการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ประจำปี 2558
  27 มี.ค.58 โดย พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระทุกวันพระของเดือน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 25 มี.ค.58 โดย พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ.ให้การต้อนรับ พล.ท.บุณยรักษ์ พูนชัย จก.พบ.ในการตจรวจเยี่ยมการฝึกสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บในสนาม และการส่งกลับ ของนายทหารนักเรียน หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 63 ประจำปี 2558 ณ สนามฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่
 24 มี.ค.58 โดย พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ.ทำการสาธิต การส่งกลับผู้ป่วยเจ็บในสนามทางภาคพื้นดิน ทางอากาศ และสาธิตการตรวจสภาพความพร้อมรบเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ให้กับ นายหทารนักเรียน หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 63 ณ สนามฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่
  11 ก.พ.58 พัน.สร.1 พล.1 รอ. ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจ อาวุธยุทโธปกรณ์สายสรรพาวูธ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 
 10 ก.พ.58 พ.ต.จิโรจ รุ่งงาม ฝอ3 ฯ ผุ้แทน ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกตามหน้าที่ สำหรับฝึกอบรมพลทหารกองประจำการ ของเหล่าทหารแพทย์ 8 สัปดาห์ 
  05 ก.พ.58 พ.ท.เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์ ผบ.พัน.1 พล.1 รอ.บรรยายและสาธิตการช่วยชีวิตทางยุทธวิธี ให้กับหน่วย ที่เตรียมการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ของ กรม.ร. ประจำปี 2558 
  04 ก.พ.58 พัน.สร.1 พล.1 รอ. จัดวิทยากรฝึกอบรมประจำสถานีการปฐมพยาบาล ในการฝึก Cobra gold 2015 ตั้งแต่ 4 - 14 ก.พ.58 
  15 ม.ค.58 พัน.สร.1 พล.1 รอ. โดย พ.ต.สมชาย ภิญญวัย ผบ.ร้อย.สร.1ฯ เป็นตัวแทน ผบ.หน่วย นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช   << ภาพการปฏิบัติ >>
 ม.ค.58 พัน.สร.พล.รอ. จัดกิจกรรมงานวันเด็กในกับบุตรหลานของกำลังพลภายในหน่วย โดยมี พันโท เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1พล.รอ. เป็นประธาน พร้อมด้วย แพทย์หญิง กุลธิดา มหิพันธ์ ภริยา ผบ.พัน.สร.พล.รอ. มอบของขวัยพิเศษให้กับบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ(พิการ) << ภาพการปฏิบัติ >>
 25 ธ.ค.57 พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม Unitschool ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสายแพทย์ของหน่วย ตาม อจย.เพื่อเป็นการฝึกทบทวนและเสริมทักษะในการปฏิบัติเมื่อได้รับภารกิจ << ภาพการปฏิบัติ >>
  24 ธ.ค.57 พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ.นำกำลังนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมทำการฝึกเดินทางไกลประจำเดือน ธ.ค.57    << ภาพการปฏิบัติ >>
  04 ธ.ค.57 พ.ท. เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ.เป็นประธานพิธี นำกำลังพลกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณพิธีหน้า บก.พัน.สร.1 พล.1 รอ << ภาพการปฏิบัติ >>
 04 ธ.ค.57 พ.ท. เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ ศาลาพระประจำของหน่วย  << ภาพการปฏิบัติ >>
  29 พ.ย.57 พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ.นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าร่วมประชุม และสาธิตเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาความร่วมมือการตอบโต้ภัยพิบัติ ระหว่าง ไทย-เมียนมา  << ภาพการปฏิบัติ >>
 03 พ.ย.57 พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช   << ภาพการปฏิบัติ >>
  03 พ.ย.57 พัน.สร.1 พล.1 รอ. ทำการฝึกอาวุธประจำกาย เพื่อเพิ่มความชำนาญ ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์ 
  02 พ.ย.57 พ.ท.เฉลิมลัษณ์ มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ พล.1 รอ.ในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองพระอุดม จว.นนทบุรี โดยมีการตรวจโรค ,จ่ายยา, ฝังเข็ม  และทันตกรรม ให้กับประชาชน ในพื้นที่  << ภาพการปฏิบัติ >>
  17 ต.ค.57 พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. เป็นประธาน พิธีเปิดการแถลงแผนการฝึกประจำปีงบประมาณ 2558 
  16 ต.ค.57 พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลของหน่วย << ภาพการปฏิบัติ >>
 13 ก.ย.57 พัน.สร.1 พล.1 รอ. จัดชุดแพทย์ ออกหน่วยตรวจโรค ประจำสัปดาห์ ณ ฝ่ายการแพทย์ พล.๑ รอ. โดยมี ร.ท.นพ.ธนินทร์  อภิยางกูล (อายุรแพทย์ พัน.สร.1 พล.1 รอ.) เป็นผู้ตรวจ
    04 ก.ย.57  พัน.สร.1 พล.1 รอ. นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ทำการฝึกยิงปืนประจำปี 2557  << ภาพการปฏิบัติ >>
  
 29 ส.ค.57  พ.อ.เอนกพงษ์  หิรัญญลาวัลย์ รอง พญ.ทภ.1 รรก.พัน.สร.1 พล.1 รอ.ร่วมกับแม่บ้าน ชุมชน พัน.สร.1 พล.1 รอ. ให้การ  ดร.กฤษติกา  คงสมพงษ์ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.1 รอ. ในการตรวจเยี่ยมหน่วย และโครงการบริหาร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  
 20 ส.ค.57  พัน.สร.1 พล.1 รอ. ให้การต้อนรับ พล.ต.อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผบ.พล.1 รอ. ในการตรวจเยี่ยมหน่วย 
  
    7 ส.ค.57 พัน.สร.1 พล.1 รอ. ให้การต้อนรับ พ.อ.สมเกียรติ มาลากรณ์ หัวหน้าชุดตรวจ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปลูกฝัง และเสริมสร้างอุดมการณ์ทหารของกองทัพบก และคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารกองทุนชุมชนกองทัพบก ประจำปี 2557
  29 ก.ค..57 พ.อ.เอนกพงษ์  หิรัญญลาวัลย์ รอง พญ.ทภ.1 รรก.พัน.สร.1 พล.1 รอ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลของหน่วย    <<ภาพการปฏิบัติ >>
   29 ก.ค..57 พ.อ.เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ รอง พญ.ทภ.1 รรก.พัน.สร.1 พล.1 รอ.เป็นประธานพิธีเปิด หลักสูตรการฝึกตามหน้าที่สำหรับพลทหารกองประจำการของเลห่าทหารแพทย์ 8 สัปดาห์ รุ่นปี 2557 ผลัดที่ 1  << ภาพการปฏิบัติ >>
   16 ก.ค..57 ให้การต้อนรับ พล.ท.ธีรยุทธ ศศิประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ในการตรวจเยี่ยมหน่วย
   09 ก.ค..57 จัดกำลังพลเข้าตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ตามโครงการจำนำข้าวของรัฐ ชุดตรวจสอบที่ 20 ในพื้นที่ กทมฯ.และ จว.กาญจนบุรี ตั้งแต่ 9 - 25 ก.ค.57  << ภาพการปฏิบัติ >>
  22 พ.ค.57 พ.ต.จิโรจ รุ่งงาม ฝอ.3 พัน.สร.1 พล.1 รอ. ตัวแทน ทภ.๑ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการ ทภ.1 ให้กับทายาทของ พลทหารนฤนารถ  ชัยดาบท กำลังพลของหน่วย
    21 พ.ค.57 ให้การต้อนรับ พ.อ.คณาพร  มีสุวรรณ หน.ชตบ.ทบ.๑ และคณะ ในการรับตรวจ สป.ต่างๆ ของหน่วย 
  12 พ.ค.57 พ.ท.เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.๑ พล.๑ รอ. ร่วมกับกำลังพล และครอบครัว ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ในวันสำคัญทางศาสนา "วิสาขบูชา" และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  30 เม.ย.57 พ.ท.เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.๑ พล.๑ รอ. เป็นประธานพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๕ และมอบเกียรติบัตรแกนนำภาคประชาชน รุ่นที่ ๑๓
  27 มี.ค.57 พัน.สร.๑ พล.๑ รอ. จัด ๑ กองร้อยเสนารักษ์เป็นหน่วยประกอบกำลัง หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ประจำปี 2557 ณ จว.น.ม. โดยมี พลเอก อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบก เป็นประธานตรวจความพร้อมรบ ตั้งแต่ 22-28 เม.ย.57
  27 มี.ค.57 พ.ท.เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของหน่วย ที่ได้รับเลือนยศที่สูงขึ้น
  13 ก.พ.57 ชุดวิทยากร พัน.สร.๑ พล.๑ รอ. รวมกับ จว.อ่างทอง ฝึกอบรมฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เยาวชน อ.เมือง จว.อ่างทอง รุ่นที่ 1/57 ตั้งแต่ 20-28 มี.ค.57
  13 ก.พ.57 พ.ท.เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. ร่วมกับกำลังพลและครอบครัว จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ 13 ก.พ.57
  13 ก.พ.57 พ.ท.เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. ร่วมกับกำลังพลและครอบครัว จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา มาฆบูชา เมื่อ 13ก.พ.57
  17 ม.ค.57 พ.ท.เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. ร่วมพิธีประดับเข็มปรมาภิไธย ย่อ ภปร.ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 2 ณ ป.พัน.11 รอ.
  17 ม.ค.57 พ.ต.อำนวย อุดมพืชน์ นายทหารยุทธการและการข่าวฯ เป็นประธาน ตรวจสภาพความพร้อมรบเป็นหน่วย และบุคคล โดยมี พ.ต.สมชาย  ภิญญวัย ผบ.ร้อย.เสนารักษ์ฯ ผู้ควบคุม
  17 ม.ค.57 ฝึกเดินทางไกลประจำเดือน ม.ค.57 ในพื้นที่รอบค่ายของหน่วย
  12 ม.ค.57  พัน.สร.1 พล.1 รอ. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับบุตรหลานกำลังพลของหน่วย โดยมี พ.ต.อำนวย อุดมพืชน์ ฝอ.3 เป็นประธาน
   10 ม.ค.57 พ.ท.เอนกพงษ์  หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของหน่วย
   15 พ.ย.56 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดยกองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ <<ภาพประกอบ>>
   12 พ.ย.56 ให้การต้อนรับ พ.อ.ชูชีพ  ชัยศรี หัวหน้าชุดตรวจ และคณะ ในการตรวจกิจการทั่วไปของหน่วยประจำปีงบประมาณ 2556 <<ภาพประกอบ>>
   31 ต.ค.56 พ.ท.เอนกพงษ์  หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ.เป็นประธานพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ ผลัดที่2/54 <<ภาพประกอบ >>
   31 ต.ค.56 พ.ท.เอนกพงษ์  หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลของหน่วย <<ภาพประกอบ>>
29 ก..ค.56 กิจกรรมครอบครัวต้นไม้ น้อมเกล้าถวายฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชืนีนาถ <<ภาพประกอบ >>
29 ก.ค.56 สาธิตการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ ให้กับนักเรียนชั้นนายร้อยเหล่าแพทย์ รุ่นที่ 42/56<< ภาพประกอบ >> 
5 ก.ค.56 ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. นำ กำลังพลนายทหาร, นายสิบ พลทหาร และครอบครัว ร่วมถวายพระพรฯ ณ รพ.ศิริราช และทัศนศึกษา ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเฉลิมพระเกียรติฯ สาขา นวนคร  <<ภาพประกอบ>>

การฝึกร่วมผสมเพื่อมนุษธรรมไทย-บรูไน เพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน ณ ประเทศบรูไน 9 - 22 มิ.ย.56 <<ภาพประกอบ>>

14 พ.ค.56 ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจสอบประเมินผลตามนโยบายการปลูกฝังอุดมการณ์ทหารประจำปี 2556 >>ภาพประกอบ<<

03 เม.ย.56 ฝึกอบรมผู้ติดยาเสพติด "โครงการค่ายบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติด ตั้งแต่ 3 - 11 เม.ย.56 ณ วัดช้าง ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จว.อ่างทอง  >>ภาพประกอบ<<

8 มี.ค.56 ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพร ณ รพ.ศิริราช >>ภาพประกอบ<<

22 ก.พ.56 กำลังพลและครอบครัว พัน.สร.1 พล.1 รอ. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังธรรมะเทศนา และเวียนเทียน ในวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา
>>ภาพประกอบ<<

31 ม.ค.56 พัน.สร.1 พล.1 รอ.ให้การต้อนรับ พลโทภานุวิชญ์  พุ่มหิรัญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะในการตรวจเยี่ยมหน่วย กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดยมี พ.อ.วิรัฏฐ์  วงษ์จันทร์ ผบ.ร.31 รอ. ผู้แทน ผบ.พล.1 รอ. ร่วมให้การต้อนรับ >>ภาพประกอบ<<

 02 ม.ค.56 พ.ท.เอกนพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. เป็นประธาน พิธีประดับยศ ให้กับกำลังพลของหน่วย>>ภาพประกอบ<<

17 ธ.ค.55 กิจกรรมปลูกป่า "จากชุมชนไร้ถัง สู่พลังงานทดแทน ลดภาวะโลกร้อน" >>ภาพปฏิบัติ<<

13 ธ.ค.55 พัน.สร.1 พล.1 รอ. ฝึกอบรม Unit school การใช้อุปกรณ์เครื่องมือสายแพทย์ ที่มีความทันสมัยมากขึ้น ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ >>ภาพปฏิบัติ<<
 12 ธ.ค.55 พ.ท.เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา(ภาพปฏิบัติ) 
5 ธ.ค.55 พ.ท.เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ภาพปฏิบัติ)
01 ธ.ค.55 พ.ท.เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 นำชมรมเรารักพระเจ้าแผ่นดิน พัน.สร.1 พล.1 รอ. อ.แสวงหา จว.อ่างทอง  เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   (ภาพปฏิบัติ)

27 พ.ย.55 พัน.สร.1 พล.1 รอ. รับป้าย "อาหารสะอาด รสชาติอหร่อย" Clean Food Good Taste (ภาพปฏิบัติ)

22 พ.ย.55  ทำการฝึก การลำเลียงผู้ป่วยเจ็บด้วยเปล และการใช้หน้ากากป้องกันไอพิษ ในการสนับสนุนภารกิจของ ศปก.พล.1 รอ. การดูแลรักษาความสงบ (ภาพปฏิบัติ) 

 

09 พ.ย.55 พ.ท.เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอและคณะนายทหารร่วมกิจกรรมมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 หลัง และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ตามโครงการผู้ว่าและกาชาดสร้างบ้านสารฝัน ในพื้นที่รับผิดชอบ อ.แสวงหา จว.อ่างทอง (ภาพปฏิบัติ) 

02 พ.ย.55 พ.ท.เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1 พล.๑1 รอ. ให้การต้อนรับ คณะประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะสาขากองทัพภาคที่1 ตรวจเยี่ยมบุตรที่พิการของกำลังพลในหน่วย เมื่อ 2 พ.ย.55 (ภาพปฏิบัติ)

21 ต.ค.55  พัน.สร.1 พล.1รอ. จัดชุดทวิทยากรทำการฝึกอบรมให้กับกำลังพล ใน ทภ.1 ในการช่วลเหลือผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ทางยุทธวิธี ( TCCC ) ณ ฝ่ายการแพทย์ ทภ.1 ห้วง 21-31 ต.ค.55 (ภาพปฏิบัติ)
31 ต.ค.55 พ.ท.เอนกพงษ์  หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1 พล.๑1 รอ. เป็นประธานพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1 ชั้นที่1 และมอบเกียรติบัติแกนนำภาคประชาชน รุ่นที่ 10 ประจำปี 2555 (ภาพประกอบ)
24 ต.ค.55 รอง ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจัดตั้งและพัฒนาแกนนำภาคประชาชน ขั้นที่ 2 ห้วงที่ 2 สำหรับพลทหารกองประจำการ รุ่นปี 2555 ณ สโมสร มทบ.13 จว.ลพบุรี โดยมี พ.อ.ชาติชาย ขันสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑทหารบกที่ 13 (1) เป็นประธาน (ภาพปฏิบัติ) 
16 ต.ค.55 พ.ท.เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. นำกำลังพลนายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ร่วมฝึกเดินทางไกลประจำเดือน ต.ค.55 และตรวจสภาพความพร้อมรบเป็นหน่วย (ภาพปฏิบัติ)
27 ก.ย.55 กำลังพลนายทหาร,นายสิบ และพลทหาร การฝึกยิงปืนประจำปี 2555 
26 ก.ย.55 พันโท เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์, พิธีอำลาชีวิตข้าราชการทหารประจำปี 2555 และพิธีประดับเครื่องหมายยศ(ภาพปฏิบัติ)
21 ก.ย.55 รอง ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ.นำกำลังพลนายทหาร,นายสิบและพลทหารร่วมการฝึกเดินทางไกล และทำการตรวจสภาพความพร้อมรบเป็นหน่วย ประจำเดือน  (ภาพปฎิบัติ)
20 ก.ย.55 รอง ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ.เป็นประธานปิดการฝึกตามหน้าที่ พลทหารกองประจำการเหล่าทหารแพทย์ 8 สัปดาห์ ผลัดที่ 1/55  (ภาพปฏิบัติ)
พันโท เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1พล.1 รอ. เป็นประธานพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และเพิ่มความสามัคคีภายในหน่วยตั้งแต่ 12-14 ก.ย.5 (ภาพปฏิบัติ)
ให้การต้อนรับ เสธ ทภ.1 และคณะชุดตรวจ ในการตรวจงบประมาณซ่อมแซมเรือนแถวบ้านพัก ของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ปีงบประมาณ 2556
พัน.สร.1 พล.1 รอ. ออกทำการฝึกตามหน้าที่ระยะที่1 นอกที่ตั้งภาค หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2555 ณ สนามยิงปืนทราบระยะ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จว.ลพบุรี ห้วง 22-27 ส.ค.55 (ภาพปฏิบัติ)
กำลังพลและครอบครัว พัน.สร.1 พล.1 รอ.จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โครงการบริจากโลหิต จำนวน 80,000 ซีซี ของ พล.1 รอ. เมื่อ 16 ส.ค.55 (ภาพปฏิบัติ)
รอง ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ.เป็นประธาน"พิธีวางพานพุ่ม และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" (ภาพปฏิบัติ)
พ.ท.เอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. เป็นประธานเปิดพิธีการฝึกตามหน้าที่พลทหารกองประจำการเหล่าทหารแพทย์ 8 สัปดาห์ (ภาพปฎิบัติ)

กำลังพล นายทหาร นายสิบและพลทหาร ร่วมฝึกเดินทางไกลประจำเดือน ก.ค.55 ในพื้นที่
รพ.อ.ป.ร. และพื้นที่รอบค่าย เมื่อ 20 ก.ค.55
(ภาพปฏิบัติ)

 ผบ.พัน.สร.๑ พล.๑ รอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบายการปลูกฝัง และสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร ของกองทัพบก ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 4 ก.ค.55
( ภาพปฏิบัติ )

 พลตรี พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผบ.พล.๑ รอ. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล 
 พัน.สร.1 พล.1 รอ. จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีและต่อต้านยาเสพติด ในการแข่งขันฟุตบอล ณ สนาม ฟุตบอล พัน.สร.1 พล.1 รอ. เมื่อ 7 ก.ค.55
ผบ.พัน.สร.๑ พล.๑ รอ. รับรางวัล 5 ปีสุดยอดส้วม"สะอาดได้มาตรฐาน" อย่างยั่งยืน เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๕๕ (อ่านต่อ)
จัดกิจกรรมถวายสัย์ปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดเป็นหน่วยหน่วยทหารสีขาว โครงการหมู่บ้านสีขาว และชุมชนสีขาว ( อ่านต่อ )

MEDICAL1KG.THT.IN

กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 35 หมู่ 6 ถนนพิชัยดาบหัก ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

The 1st Medical Battalion The 1st Division, The King's Guard
35 Village No"6, Pichai Dab Hak Road, Khaoamyod Sub-district, Mueang District, Lopburi Province Thailand 15000
036-785919 ทบ. 38149, 38322