ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ // 1st Medical Battalion 1st Division, King's Guard // Not for Self, But Others

 
 
พ.ท.พฤกษพงศ์  สุขพฤกษ์
ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ.
 
 
กิจกรรมรายได้เสริม
 ...........................................
 
เสาปูนสีเมนต์
 
 ประติมากรรมเหมือนไม้

...........................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
...........................................

 

 
 

สาระน่ารู้
..........................................

 

 
 ประกาศ / คำสั่ง
..........................................
 
 
 
. .
. .   
   
 19 ต.ค.60 นำโดย พ.ท.พฤกษพงศ์ สุขพฤกษ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. จัดหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ในการดูแลด้านการแพทย์ แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ร่วมพิธี ในงานพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดมณีชลขัณฑ์ ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี โดยมี พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1 เป็นประธาน  13 มิ.ย.60 พ.ท.เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. ให้การต้อนรับ พ.อ.คำนุ ภูครองทุ่ง หัวหน้าชุดตรวจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต กำลังพลและครอบครัว ชุดที่ 3 และคณะ ประจำปี 2560 เข้าดำเนินการตรวจหน่วย รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ภูมิพลัง  
 <<ภาพการปฏิบัติ>> <<ภาพการปฏิบัติ>> 
    
   
  2 มิ.ย.60 ร.ท.ณัฐพล พลสงคราม นายทหารส่งกำลังบำรุงเป็นผู้แทนหน่วย เข้ารับใบประกาศ รับรองมาตรฐานโรงเลี้ยง โรงอาหารและโรงครัว Clean Food Good Taste โครงการ อาหารปลอดภัย ทหารไทยและครอบครัวแข็งแรงของหน่วย จากกรมอนามัย ประจำปี 2560   8 เม.ย.60 พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์  ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดออกแบบภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในการประกวดภาพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ของหน่วยในสังกัด พล.1 รอ. 
 <<ภาพการปฏิบัติ>>  <<ภาพการฏิบัติ>> 
    
   
  4 เม.ย.60 พัน.สร.1 พล.1 รอ. จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ทำการสาธิตการดูแลผู้บาดเจ็บจากการรบทางยุทธวิธี (TCCC) และการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บฯ ให้กับ นนส.ทบ.เหล่า พ. รุ่นที่ 20 ณ พัน.นนส.รร.สร.พบ. และสนับสนุนการฝึกตั้งแต่ 3 - 7 เม.ย.60   4 เม.ย.60 จ.ส.อ.สงัด พุ่มกล่ำ นายสิบทันตกรรม ร้อย.สร.1 พัน.สร.1 พล.1 รอ. เข้ารับ ใบประกาศชมเชย จาก พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผบ.ทบ. ณ บก.ทบ.ซึ่งได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติชอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามโครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559  
 <<ภาพการฏิบัติ>>  <<ภาพการฏิบัติ>> 
  
 
   
  22 มี.ค.60 .ตรวจสภาพความพร้อมรบ ของหน่วย ร้อย.สร.RDF ก่อนออกทำการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.ประจำปี 2560 ณ ที่ตั้งหน่วย โดยมี ผบ.ร.31 รอ.เป็นประธาน   21 มี.ค.60 .สาธิตการบริการแพทย์ในสนามให้กับ นายทหารนักเรียนเหล่าแพทย์ รุ่นที่ 66 ประจำปี 2560 ณ สนามยิงปืนพันนิ้วของหน่วย  
  <<ภาพการปฏิบัติ>>   <<ภาพการปฏิบัติ>> 
  
 
   
  10 มี.ค.60 .พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. เป็นประธาน ตรวจสภาพความพร้อมรบเป็นหน่วย และบุคคลของ ร้อย.สร.เพื่อเตรียมการออกฝึกผสมเหล่า ร.,ม.,ป. ประจำปี 2560   กิจกรรม "2 ล้อไม่ง้อน้ำมัน"  ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 1500 น. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลด้านสุขภาพร่างกายของกำลังพล 
  <<ภาพการปฏิบัติ>>   <<ภาพการปฏิบัติ>> 
    
   
 8 ก.พ.60 พ.ท.เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. เข้ารับมอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่  จากสำนักงานตรวจสอบภายในของกองทัพบก ที่มีผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คะแนน 4.00    8 ก.พ.60 จ.ส.อ.สงัด พุ่มกล่ำ นายสิบทันตกรรม ร้อย.สร.1 พัน.สร.1 พล.1 รอ. เข้ารับมอบโล่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติชอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามโครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559  
 <<ภาพการปฏิบัติ>>   <<ภาพการปฏิบัติ>> 
    
   
 20 ก.พ.60 พ.ท.เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. เป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรของกำลังพลที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2559 จำนวน 3 ทุน ณ บก.พัน.สร.1 พล.1 รอ.   9 ก.พ.60 พ.ท.เฉลิมลักษณ์  มหิพันธ์ ผบ.พัน.สร.1 พล.1 รอ. เป็นประธาน พิธีมอบรางวัล และเงินสวัสดิการแก่กำลังพล  
 <<ภาพการปฏิบัติ>>   <<ภาพการปฏิบัติ>> 
    Galleryretrospective  
    
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
   กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ไม่จำกัดเพศ)/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3 อัตรา  >> <<

   กทป.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 27 อัตรา >> <<

   ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน,ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนเข้าเป็นนักเรียน นายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2559 (ช่องทางอินเตอร์เน็ต) >> 
<< 

   ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ฯ ประจำปี 2559
ผู้ใดรู้หรือสงสัยว่าตนเองเป็นโรค ที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร สามารถไปเข้ารับการตรวจโรคได้ที่โรงพยาบาลทหารทั้ง 20 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 แล้วนำใบรับรองผลการตรวจโรคไปแสดง ต่อคณะกรรมการตรวจเลือก เพื่อประกอบการพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 0-2223-3259, www.sussadee.com หรือสำนักงาน สัสดี ทุกแห่ง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
วีดีทัศน์หน่วย   
      
 Special Medical Operation  Team.SMOT ร้อย.สร.หน่วยประกอบกำลังหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ กองทัพบก  
      
การลำเลียงผู้ป่วยเจ็บ Smot   รายงานสรุปประจำเดือน มิ.ย.59 
      
 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส  Somt & SeaAirThai 
 

  
โครงการพระราชดำริ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทย
เข็มและแหนบที่ละลึก
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กบข.
ข่าวทหารบก
 
ศูนย์การจัดการองค์กรความรู้ ทบ.

army ยูไนเต็ด

 

 

 สถิติวันนี้

37 คน

 สถิติเมื่อวาน

44 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด


713 คน
713 คน
94496 คน

เริ่มเมื่อ 2012-06-05

Search

 


         

      MEDICAL1KG.THT.IN   

กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 35 หมู่ 6 ถนนพิชัยดาบหัก ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

 1st  Medical Battalion  1st Division, King's Guard  
35 Village No"6, Pichai Dab Hak Road, Khaoamyod Sub-district, Mueang District, Lopburi Province Thailand 15000
 036-785919  ทบ38149, 38322