การฝึกอบรม Unit school

การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์  ประจำเดือน ธ.ค.56

 ว/ด/ป เรื่องทำการฝึก 
   1.ชุดเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บกระดูกคอและกระดูกสันหลัง
   2.การใช้น้ำยาเคมีดับเพลิง
   3.การใช้อุปกรณ์ดามคอ และหลังชนิดสั้น
   4.ชุดเครื่องช่วยหายใจพร้อมชุดติดตั้งบนเปลผู้ป่วย ประกอบด้วย สป.2 รายการ
   5.เครื่องควบคุมการให้ และสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวนอัตราการไหล
   6.เครื่องกระตุ้นหัวใจ
   7.ชุดเฝือกเทียมชนิดดูดลมออก
   8.ชุดเฝือกโทมัส
   9.การใช้กระเป๋าพยาบาล
   10.การใช้วิทยุ AN/PRC-46
   

การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำเดือน ม.ค.57

 ว/ด/ป.   เรื่องทำการฝึก
 2-3 ม.ค.57  การใช้หน้ากากป้องกันไอพิษ
 4-5 ม.ค.57  การอ่านแผนที่ และเข็มทิศ
 8-10 ม.ค.57  การใช้รถ รยบ. 2 1/2 ตัน (fts)
 13 ม.ค.57  การใฃ้เฝือกแสวงเครื่อง
 14 ม.ค.57 การใชข้าผ้าแต่งแผล
 15 ม.ค.57 การใช้าผ้าสามเหลี่ยม
 16 ม.ค.57 ฝึกท่ากระบี่
 17 ม.ค.57 การแต่งแผล และการเย็บแผล
 21 ม.ค.57 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บด้วยเปล และข้ามเครื่องกีดขวาง
 22 ม.ค.57 การลำผู้ป่วยเจ็บขึ้นที่สูง และลงจากที่สูง
 23-24 ม.ค.57 การลำเลียงผู้ป่วยเจ็บ ขึ้น-ลง รถยนต์พยาบาล
 27 ม.ค.57 การถอดประกอบ ปลย.๑๑
 28 ม.ค.57 การใช้เครื่องกำเนินไฟฟ้า
 29 ม.ค.57 การใช้ และการติดต่อโทรศัพท์สนาม
 30-31 ม.ค.57 การช่วยเหลือผู้ัป่วยเจ็บในสนาม
   
 

MEDICAL1KG.THT.IN

กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 35 หมู่ 6 ถนนพิชัยดาบหัก ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

The 1st Medical Battalion The 1st Division, The King's Guard
35 Village No"6, Pichai Dab Hak Road, Khaoamyod Sub-district, Mueang District, Lopburi Province Thailand 15000
036-785919 ทบ. 38149, 38322